Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Opatrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Číslo materiálu: 9959/03-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21.08.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.08.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh na základe zákona č. 161/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov


Obsah

(12 kB) Obal html (10 kB)
(13 kB) Predkladacia správa html (3 kB)
(31 kB) Návrh opatrenia html (9 kB)
(27 kB) Dôvodová správa html (8 kB)