Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 5815/2003–53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 04.09.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.09.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 790 Z 21. augusta 2003 – bod B.2.


Obsah

(19 kB) Obal html (10 kB)
(184 kB) Návrh uznesenia html (9 kB)
(11 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(239 kB) Návrh zákona html (2 kB)
(21 kB) Dôvodová správa html (10 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)