Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o Európskom hospodárskom záujmovom združení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12335 /2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26.10.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17.10.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2003


Obsah

(19 kB) Obal html (10 kB)
(41 kB) Návrh uznesenia html (8 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (3 kB)
(38 kB) Návrh zákona html (7 kB)
(59 kB) Dôvodová správa html (49 kB)
(5 kB) Príloha č.1 html (1 kB)
(178 kB) Nariadenie rady EHS č. 2137/85 o Európskom hospodárskom záujmovom združení html (72 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (1 kB)