Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12871/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 09. októbra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 24. októbra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(14 kB) Obal html (10 kB)
(221 kB) Návrh uznesenia html (8 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(553 kB) Návrh zákona html (36 kB)
(45 kB) Dôvodová správa html (33 kB)
(5 kB) Návrh komuniké html (1 kB)