Návrh komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa...................... prerokovala a schválila návrh zákona o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.