Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Zákona o súdnych znalcoch, súdnych tlmočníkoch a súdnych prekladatežoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12 656/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. októbra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003, na mesiac november, bod č. 7


Obsah

textový dokument (7 kB) Obal html (10 kB)
textový dokument (36 kB) Návrh uznesenia html (8 kB)
textový dokument (7 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
textový dokument (221 kB) Návrh zákona html (80 kB)
textový dokument (520 kB) Príloha č. 1, 2 html (120 kB)
textový dokument (17 kB) Doložka zlučitežnosti html (5 kB)
textový dokument (323 kB) Dôvodová správa html (123 kB)
textový dokument (6 kB) Návrh komuniké html (1 kB)