Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na podpis Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (New York, 31. október 2003)

Číslo materiálu: 12142/03-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 04. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(8 kB) Obal html (10 kB)
(20 kB) Návrh uznesenia html (10 kB)
(19 kB) Predkladacia správa html (8 kB)
(243 kB) Text Dohovoru - slovensky html (159 kB)
(368 kB) Text Dohovoru - anglicky html (158 kB)
(7 kB) Návrh komuniké html (2 kB)