Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a riadení hasičských jednotiek v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu: 13 455/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 05. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Vlastný návrh


Obsah

(8 kB) Obal html (10 kB)
(7 kB) Predkladacia správa html (3 kB)
(35 kB) Návrh výnosu html (20 kB)
(13 kB) Odôvodnenie html (7 kB)