MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 13 455/03-62

 

 

Materiál na pripomienkové konanie

 

 

Návrh
 výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a riadení
hasičských jednotiek v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 

 

Podnet:


Vlastný návrh

 

 

 

 

Obsah materiálu:
 

1. Predkladacia správa

2. Návrh výnosu

3. Odôvodnenie

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády a

minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

Bratislava  november 2003