Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre a zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 1153/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 06. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. novembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Programové vyhlásenie vlády


Obsah

(11 kB) Obal
(215 kB) Návrh uznesenia
(215 kB) Predkladacia správa
(93 kB) Návrh zákona
(45 kB) Dôvodová správa
(8 kB) Návrh komuniké