Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku

Číslo materiálu: 11574/2003-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. novembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. decembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 280 z 23. 4. 2003


Obsah

(7 kB) Obal (31 kB)
(208 kB) Návrh uznesenia vlády (56 kB)
(11 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(25 kB) Návrh nariadenia vlády (31kB)
(37 kB) Príloha č. 1 (46kB)
(66 kB) Príloha č. 2 (81kB)
(43 kB) Dôvodová správa k nariadeniu vlády (78 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23 kB)