Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov.

Číslo materiálu: 3783/2003-52
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 03. decembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11. decembra 2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

textový dokument (7 kB) Obal (23 kB)
textový dokument (7 kB) Predkladacia správa (26 kB)
textový dokument (113 kB) Návrh výnosu (111 kB)
textový dokument (25 kB) Dôvodová správa (51kB)
textový dokument (101 kB) Príloha č. 1 (118kB)
textový dokument (85 kB) Príloha č. 2 (71kB)
textový dokument (14 kB) Príloha č. 3 (36kB)
textový dokument (5 kB) Príloha č. 4 (41kB)
textový dokument (16 kB) Príloha č. 5 (43kB)
textový dokument (34 kB) Príloha č. 6 a 7 (51kB)