Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva.

Číslo materiálu: 16095/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. decembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. januára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 370 z 14. mája 2003


Obsah

textový dokument (18 kB) Obal (23 kB)
textový dokument (201kB) Návrh uznesenia (43 kB)
textový dokument (113 kB) Predkladacia správa (111 kB)
textový dokument (126 kB) Návrh opatrení (121kB)
textový dokument (6 kB) Návrh komuniké (21kB)