Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.

Číslo materiálu: 16023 /2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. decembra 2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. januára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(18 kB) Obal (23 kB)
(201kB) Návrh uznesenia (43 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (23 kB)
(21kB) Návrh zákona (41kB)
(34 kB) Dôvodová správa (49kB)
(8 kB) Návrh komuniké (21kB)