Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Číslo materiálu: 117/04-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. januára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. januára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(8 kB) Obal (36 kB)
(8kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(18 kB) Návrh výnosu (23 kB)
(26 kB) Príloha (39kB)
(23 kB) Odôvodnenie (47kB)