Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR.

Číslo materiálu: 1413/2004-92
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. januára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. januára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Uznesenia vlády SR č. 11/2003 bod B.1 zo dňa 8.1.2003


Obsah

(78 kB) Obal (27 kB)
(260kB) Návrh uznesenia (42 kB)
(79kB) Predkladacia sprava (28 kB)
(102 kB) Správa o plnení opatrení a postupe prác (73 kB)
(195 kB) Prílohy (77kB)
(75 kB) Návrh komuniké (57kB)