Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Číslo materiálu: 1574/2004-10/K
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26. januára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. januára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(8 kB) Obal (25 kB)
(15kB) Predkladacia správa (44 kB)
(117kB) Návrh zákona (83 kB)
(63 kB) Dôvodová správa (95 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (22kB)