Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Správa o stave odškodnenia jednotlivých obetí komunistického systému.

Číslo materiálu: 290/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 4. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. februára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1047 zo dňa 13. novembra 2003


Obsah

(18 kB) Obal (24 kB)
(206 kB) Návrh uznesenia (44 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(110 kB) Materiál (125 kB)
(80 kB) Príloha č. 1 (44 kB)
(28 kB) Príloha č. 2 (23 kB)
(16 kB) Príloha č. 3 (39 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (22 kB)