Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Číslo materiálu: 14 242/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 6. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. februára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004


Obsah

(8 kB) Obal (37 kB)
(209 kB) Návrh uznesenia (47 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(31 kB) Návrh zákona (51 kB)
(63 kB) Dôvodová správa (77 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (25 kB)