Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 11 521/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 9. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. februára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004


Obsah

(11 kB) Obal (21 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia (44 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(840 kB) Návrh zákona (150 kB)
(67 kB) Priloha zákona (77kB)
(165 kB) Dôvodová správa (153 kB)
(46 kB) Tabuľka zhody (60 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (20 kB)
(51 kB) Návrh vyhlášky (33 kB)
  Rámcové rozhodnutie 1 (143 kB)
  Rámcové rozhodnutie 2 (135 kB)
  Rámcové rozhodnutie 3 (128 kB)
  Rámcové rozhodnutie 4 (141 kB)
  Rámcové rozhodnutie 5 (214 kB)
  Rámcové rozhodnutie 6 (134 kB)
  Rámcové rozhodnutie 7 (139 kB)
  Smernica (114 kB)