Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 2996/04-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20. februára 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Ininiciatívny návrh


Obsah

(11 kB) Obal (40 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia (47 kB)
(6 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(17 kB) Návrh zákona (41 kB)
(28 kB) Dôvodová správa (53 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (25 kB)