Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky

Názov:

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k Protokolom k tomuto Dohovoru

Číslo materiálu: 1288/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 13. februára 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 4. marca 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje:Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Na základe čl. 3 ods. 4 Aktu o podmienkach pristúpenia


Obsah

(8 kB) Obal (38 kB)
(21 kB) Návrh uznesenia vlády SR (44 kB)
(19 kB) Predkladacia správa (53 kB)
(53 kB) Text Dohovoru (55 kB)
(163 kB) Text Dohovoru (angl.) (21 kB)
(31 kB) Text Protokolu k Dohovoru (55 kB)
(220 kB) Text Protokolu k Dohovoru (angl.) (24 kB)
(28 kB) Text Protokolu o výklade Dohovoru (60 kB)
(233 kB) Text Protokolu o výklade Dohovoru (angl.) (17 kB)
(68 kB) Text Druhého protokolu k Dohovoru (62 kB)
(38 kB) Text Druhého protokolu k Dohovoru (angl.) (265 kB)
(9 kB) Návrh uznesenia NR SR (52 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (24 kB)