Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z.

Číslo materiálu: 3695/2004–53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(20 kB) Obal (36 kB)
(185 kB) Návrh uznesenia (42 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(31 kB) Návrh zákona (36 kB)
(20 kB) Dôvodová správa (46 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (21 kB)