Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok z nelegálnych príjmov

Číslo materiálu: 5608/2004/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(9 kB) Obal (38 kB)
(208 kB) Návrh uznesenia (44 kB)
(14 kB) Predkladacia správa (34 kB)
(87 kB) Návrh zákona (104 kB)
(103 kB) Dôvodová správa (134 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (24 kB)