Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Správa o činnosti zástupcu pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2003

Číslo materiálu: 5333/2004-A
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. marca 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732/1994


Obsah

(7 kB) Obal (38 kB)
(251 kB) Návrh uznesenia (56 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(252 kB) Správa (100 kB)
(117 kB) Príloha č. 1 (148 kB)
(97 kB) Príloha č. 2 (140 kB)
(144 kB) Príloha č. 3 (53 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (23 kB)