Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Informácia o zabezpečení prístupnosti Ústredného vestníka EÚ (Official Journal)

Číslo materiálu: 5576/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. apríla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(19 kB) Obal (36 kB)
(41 kB) Návrh uznesenia (42 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (22 kB)
(14 kB) Informácia (41 kB)
(16 kB) Cenník (23 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (21 kB)