Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o Úradnom vestníku Európskej únie

Číslo materiálu: 6034/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. marca 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. apríla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(8 kB) Obal (23 kB)
(201 kB) Návrh uznesenia (46 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(15 kB) Návrh zákona (26 kB)
(40 kB) Dôvodová správa (62 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (24 kB)