Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh reformy ústredných orgánov štátnej správy iných ako ministerstiev

Číslo materiálu: 7941/2004/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. apríla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11.5.2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Ivan Mikloš, podpredseda vlády pre ekonomiku a minister financií
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(7 kB) Obal (24 kB)
(204 kB) Návrh uznesenia (66 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (31 kB)
(230 kB) Materiál (190 kB)
(234 kB) Príloha č.1 (169 kB)
(53 kB) Príloha č.2 (82 kB)
(49 kB) Príloha č.3 (72 kB)
(10 kB) Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť (40 kB)