Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh opatrenia na zabezpečenie tretej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2004

Číslo materiálu: 15508/03-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. apríla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. apríla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Ivan Mikloš, podpredseda vlády pre ekonomiku a minister financií
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(11 kB) Obal (47 kB)
(15 kB) Návrh uznesenia vlády (44 kB)
(26 kB) Predkladacia správa (53 kB)
(17 kB) Návrh opatrení (48 kB)
(1 868 kB) Príloha č.1 - Zoznam zariadení (304 kB)
(21 kB) Príloha č.2 - Zoznam styčných osôb (39 kB)
(478 kB) Príloha č.3 - Poveroovacie listiny (44 kB)
(17 kB) Návrh komuniké (23 kB)