Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zmeny príkazníka na realizáciu časti dodávky prostriedkov idividuálnej ochrany (ne priestrelných viest a nepriestrelných prílb) pre zabezpečenie činností špeciálnych útvarov MV SR, MS SR a MF SR z prostriedkov čiastočného zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči SR

Číslo materiálu: GR ZVJS-108/01-2004
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. apríla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. mája 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Dobroslav Trnka, generálny prokurátor
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(16 kB) Obal (42 kB)
(19 kB) Návrh uznesenia vlády (26 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (41 kB)
(15 kB) Návrh (40 kB)
(14 kB) Doložka (39 kB)
(15 kB) Návrh komuniké (25 kB)