Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o európskej akciovej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 8433/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 3. mája 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11. mája 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004


Obsah

(19 kB) Obal (98 kB)
(180 kB) Návrh uznesenia (102kB)
(19 kB) Predkladacia správa (68 kB)
(277 kB) Návrh zákona (166 kB)
(97 kB) Dôvodová správa (168 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (55 kB)