Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o účasti Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 8821/2004-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. mája 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. mája 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(12 kB) Obal (37 kB)
(194 kB) Návrh uznesenia (45 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(51 kB) Návrh zákona (73 kB)
(65 kB) Dôvodová správa (96 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)
Právny akt EÚ (218 kB)