Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie budov Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 3040/2004-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. mája 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. mája 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: na základe žiadosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky


Obsah

(21 kB) Obal (37 kB)
(22 kB) Návrh uznesenia (39 kB)
(21 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(21 kB) Zdôvodnenie návrhu (40 kB)
(18 kB) Návrh komuniké (23 kB)
(18 kB) Doložka vplyvov (38 kB)