Materiál medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Správa o plnení aktualizovanej Koncepcie väzenstva v Slovenskej republike

Číslo materiálu: GRZVJS-82/01-2004
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 28. mája 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 4. júna 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky


Obsah

(21 kB) Obal (23 kB)
(19 kB) Návrh uznesenia (41 kB)
(19 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(71 kB) Správa (99 kB)
(68 kB) Prílohy - tabuľky (27 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (23 kB)