Materiál na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby„ Rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach“ pre sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 3040/2004-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 9. júna 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. júna 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe žiadosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky v zmysle bodu 3 Prílohy č. 6 k uzneseniu vlády SR č. 974/2003


Obsah

(22 kB) Obal (23 kB)
(21 kB) Návrh uznesenia vlády (38 kB)
(21 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(21 kB) Zdôvodnenie návrhu (25 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (18 kB)
(18 kB) Doložka vplyvov (38 kB)