Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva

Číslo materiálu: 11821/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 28. júna 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003


Obsah

(8kB) Obal (37 kB)
(191 kB) Návrh uznesenia vlády (44 kB)
(14 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(33 kB) Návrh zákona (65 kB)
(48 kB) Dôvodová správa (65 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (24 kB)