Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh legislatívneho zámeru zákona o bezplatnej právnej pomoci

Číslo materiálu: 3590/04-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(14kB) Obal (22 kB)
(209 kB) Návrh uznesenia vlády (41 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(173 kB) Návrh legislatívneho zámeru (181 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (21 kB)