Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Číslo materiálu: 11030/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 33 písm. d), zákona č. .../2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Obsah

(11kB) Obal (24 kB)
(57 kB) Návrh vyhlášky (59 kB)
(75 kB) Príloha č. 1 (65 kB)
(40 kB) Príloha č. 2 (62 kB)
(251 kB) Príloha č. 3 (135 kB)
(877 kB) Príloha č. 4 (273 kB)
(1365 kB) Príloha č. 5 (205 kB)
(66 kB) Príloha č. 6 (94 kB)
(11 kB) Príloha č. 7 (46 kB)
(23 kB) Príloha č. 8 (50 kB)
(19 kB) Príloha č. 9 (46 kB)
(8 kB) Príloha č. 10 (41 kB)
(9 kB) Príloha č. 11 (39 kB)
(19 kB) Príloha č. 12 (47 kB)
(10 kB) Príloha č. 13 (44 kB)
(263 kB) Príloha č. 14 (53 kB)
(1104 kB) Príloha č. 15 (105 kB)
(15 kB) Doložka zlučiteľnosti (38 kB)
(22 kB) Doložka vplyvov (49 kB)
(49 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (71 kB)