Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12361/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 8. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. júla 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál


Obsah

(20kB) Obal (36 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia (42 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (23 kB)
(10 kB) Návrh zákona (39 kB)
(31 kB) Dôvodová správa (46 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (21 kB)