Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 3178/2004-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 16. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. augusta 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004


Obsah

(19kB) Obal (22 kB)
(167 kB) Návrh uznesenia (42 kB)
(12 kB) Predkladacia správa (30 kB)
(636 kB) Návrh zákona (213 kB)
(222 kB) Dôvodová správa (159 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (22 kB)