Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách likvidátorov

Číslo materiálu: 13820/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. júla 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19. augusta 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 75 ods. 6 zákona č. 513/1991&bsp;Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. ..... /2004 Z. z.


Obsah

(20 kB) Obal (22 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(34 kB) Návrh vyhlášky (45 kB)
(31 kB) Odôvodnenie (55 kB)