Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z.z. o Úradnom vestníku Európskej únie

Číslo materiálu: 14300/2004/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. augusta 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. augusta 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál


Obsah

(7 kB) Obal (38 kB)
(6 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(184 kB) Návrh uznesenia (60 kB)
(10 kB) Návrh zákona (40 kB)
(15 kB) Dôvodová správa (58 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23 kB)