Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Číslo materiálu: 15316/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. augusta 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 24. augusta 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obsah
textový dokument (20 kB) Obal (38 kB)
textový dokument (14 kB) Predkladacia správa (27 kB)
textový dokument (117 kB) Návrh vyhlášky (57 kB)
textový dokument (54 kB) Odôvodnenie (61 kB)

 Prílohy
textový dokument (498 kB) Príloha č. 1
7. NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (866 kB) Príloha č. 2
8. NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (391 kB) Príloha č. 3
13. NÁVRH NA ZÁPIS ŠTÁTNEHO PODNIKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (620 kB) Príloha č. 4
14. NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O ŠTÁTNOM PODNIKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (438 kB) Príloha č. 5
20. NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (629 kB) Príloha č. 6
21. NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (177 kB) Príloha č. 7
22. NÁVRH NA VÝMAZ EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA PO PRENESENÍ JEHO SÍDLA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU
textový dokument (492 kB) Príloha č. 8
23. NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (939 kB) Príloha č. 9
24. NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA
textový dokument (179 kB) Príloha č. 10
25. NÁVRH NA VÝMAZ EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI PO PREMIESTNENÍ JEJ SÍDLA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU