Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh opatrení na zefektívnenie zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku

Číslo materiálu: 12506/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. augusta 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. septembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(24 kB) Obal (36 kB)
(219 kB) Návrh uznesenia (48 kB)
(20 kB) Predkladacia správa (27 kB)
(30 kB) Návrh vyhlášky (57 kB)
(13 kB) Návrh komuniké (61 kB)