Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na súhlas so začatím stavby „Stavebná obnova, prístavba a nadstavba Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry“

Číslo materiálu: 17045/2004-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 9. septembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. septembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(10 kB) Obal (74 kB)
(225 kB) Návrh uznesenia (56 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (59 kB)
(17 kB) Zdôvodnenie návrhu (85 kB)
(7 kB) Doložka vplyvov (68 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (52 kB)