Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a ich funkčné zaradenie

Číslo materiálu: Ministerstvo spravodlivosti SR: 16 397/04-62
Generálna prokuratúra SR: 1/1 Spr 1053/04
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. septembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20. septembra 2004
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Dobroslav Trnka generálny prokurátor SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(11 kB) Obal (39 kB)
(208 kB) Návrh uznesenia (43 kB)
(11 kB) Predkladacia správa (44 kB)
(33 kB) Materiál (59 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23 kB)