Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku

Číslo materiálu: 19328/2004 - 53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. októbra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 22. októbra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(7 kB) Obal (38 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(144 kB) Návrh nariadenia vlády SR (65 kB)
(35 kB) Dôvodová správa k nariadeniu vlády (55 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (24 kB)