Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR v zmysle bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 566/2004 za MS SR

Číslo materiálu: 19943/2004-10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. októbra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. októbra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 566/2004

Obsah
(11 kB) Obal (38 kB)
(195 kB) Návrh uznesenia vlády SR (54 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(169 kB) Materiál - návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR (51 kB)
(34 kB) Prílohy (23 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23 kB)