Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 20 644/04-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. októbra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 9. novembra 2004 do 12:00 hod.
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(10 kB) Obal (39 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR (47 kB)
(16 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(18 kB) Návrh zákona (47 kB)
(46 kB) Dôvodová správa (55 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (23 kB)