Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene niektorých zákonov

Číslo materiálu: 15499/2004/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 8. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. novembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Claude Baláž splnomocnenec vlády pre zahraničných Slovákov
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004

Obsah
(10 kB) Obal (38 kB)
(307 kB) Návrh uznesenia vlády SR (45 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (31 kB)
(80 kB) Návrh zákona (74 kB)
(75 kB) Dôvodová správa (70 kB)
(116 kB) Príloha (58 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (23 kB)